HOME/PROGRAMMA

WoodbrookersBerichten 15.Download hier nummer 15 >>>


WoodbrookersBerichten 14.Download hier nummer 14 >>>


WoodbrookersBerichten 13.Download hier nummer 13 >>>


WoodbrookersBerichten 12.Download hier nummer 12 >>>


WoodbrookersBerichten 11.Download hier nummer 11 >>>


WoodbrookersBerichten 10.Download hier nummer 10 >>>


WoodbrookersBerichten 9.Download hier nummer 9 >>>


WoodbrookersBerichten 8.Download hier nummer 8 >>>


WoodbrookersBerichten 7.Download hier nummer 7 >>>


WoodbrookersBerichten 6.Download hier nummer 6 >>>


WoodbrookersBerichten 5.Download hier nummer 5 >>>


WoodbrookersBerichten 4.Download hier nummer 4 >>>


WoodbrookersBerichten 3.Download hier nummer 3 >>>


WoodbrookersBerichten 2.

WoodbrookersBerichten2

In deze uitgave een beeld uit oude tijden van Hendrik Copijn uit de privé-collectie van mevrouw Brouwer-Schouten, kleindochter van Hendrik Copijn. Verder een boekbespreking van Wouter Lookman over Ontelbare enkelvouden van Froukje Pitstra: Dr. A. Mankes-Zernike gevat in omvangrijk en bont 'dossier'. Download hier nummer 2 >>>


WoodbrookersBerichten1

WoodbrookersBerichten 1 is verschenen. Een nieuw verenigingsblad dat WoodbrookersBerichten en het WoodbrookersCahier combineert. Download hier nummer 1 >>>

WoodbrookersCahier-10

WoodbrookersCahier 10. In Woodbrookers van toen wordt een vruchtbare dubbelfunctie van J.L. van Tricht beschreven als man van Barchem en als directeur van uitgeversmaatschappij Van Loghum Slaterus.

Barchem en de Volkshogescholen. De geschiedenis van de volkshogescholen is deels verbonden met de Woodbrookers. Daarom in dit nummer uitgebreid over idealen van verheffing en ontwikkeling. Maar het was niet alles harmonie wat de klok sloeg.

De prijs bedraagt € 7,50. Het Cahier is te bestellen via info@woodbrookers.nl of 0573-441734. U kunt het Cahier hier ook downloaden. WoodbrookersCahier nummer 10 >>>


WoodbrookersCahier9

WoodbrookersCahier nummer 9
De Barchembeweging heeft van oorsprong niet exclusief vrijzinnig willen zijn. In de serie Woodbrookers van toen, de de vrienden Miskotte en Noordmans, die voor een eigen geluid zorgden te midden van de Barchemse vrijzinnigheid. <

De prijs bedraagt € 7,50. Het Cahier is te bestellen via info@woodbrookers.nl of 0573-441734. U kunt het Cahier hier ook downloaden. WoodbrookersCahier nummer 9 >>>


WoodbrookersCahier8

WoodbrookersCahier nummer 8.
In de serie Woodbrookers van toen, de invloedrijke werkgever T.J. Twijnstra. In een negental dokumenten komen verschillende zaken aan de orde, onder andere de kalenders van de Maya's, Simon Vuyk speelt met nieuwe grenzen in kerk en wereld, Oikos met tussenbalans economie en ecologie, moraal in het zakendoen en Ruben op de areopagus.<

De prijs bedraagt € 7,50. Het Cahier is te bestellen via adm@woodbrookers.nl of 0573-441734. U kunt het Cahier hier ook downloaden. WoodbrookersCahier nummer 8 >>>


In nummer 7 aandacht voor J.A. de Koning en W. Verkade. Woodbrookers van toen in hun aandacht voor de Duitse industrieel en schrijver Walther Rathenau.
In een document over Europese pioniers wordt de belangrijke bijdrage van Walther Rathenau als pionier beschreven door zijn contact met het Luxemburgse echtpaar Aline en Emile Mayrisch - de Saint-Hubert en de Franse schrijver André Gide.
Verder nog drie documenten - onder andere over sociale onrust in het Oude Egypte - twee boekbesprekingen en het programma voor 2012 van de Vereniging.

U kunt het Cahier hier downloaden. WoodbrookersCahier nummer 7 >>>


In nummer 5/6 aandacht voor mr. A.J.R. Mauritz die een belangrijke schakel was tussen Barchem-van-voor-de-oorlog en het georganiseerd sociaal-economisch overleg daarna. Een pionier van het poldermodel. Daarnaast uitgebreid aandacht voor de wijkgedachte van de studiegroep-Bos van voor de oorlog met daarin prominente Barchemers. De wijkgedachte moest de gemeenschapszin bevorderen. Die wijkgedachte was overigens niet nieuw. Het oude Egypte dacht al in stadswijken zoals in een artikel daarna te lezen is.

U kunt het Cahier hier downloaden. WoodbrookersCahier nummer 5/6 >>>


Het eerste Cahier handelt over de zakencursussen van de dertiger jaren van de vorige eeuw. NRC Handelsblad publiceerde een recensie op 2 juli jongstleden onder de titel Van Rotterdam naar Barchem. Klik hier voor de gehele recensie.
Download WoodbrookersCahier nummer 1>>>

Het tweede Cahier bespreekt denken en geloven in een industriële cultuur. Wat theologen en filosofen als Gerardus Horreüs de Haas, Walther Rathenau en Paul Tillich verbindt, is dat zij denken en geloven te midden van een industriële cultuur. Dit Cahier gaat over hun antwoorden, ook in verband gebracht met het Woodbrookerswerk van toen en nú. Download WoodbrookersCahier nummer 2>>>

Cahier 3 gaat over 'dwarsdenkers'. Filosofen en economen die tegen de heersende wetenschappelijke opvattingen in, verbindingen leggen tussen levensterreinen en daardoor nieuwe, vaak provocerende inzichten poneren. Ook aandacht voor de consequenties van de bevolkingskrimp voor het gangbare groeidenken. Download WoodbrookersCahier nummer 3>>>


Het vierde Cahier handelt over o.a. voor Dostojevski's Legende van de Groot-Inquisiteur in relatie tot het anti-nazistische verzet van Arnold Schönberg, Sigmund Freud en Dietrich Bonhoeffer. Tevens een bespreking van de romancyclus Joseph und Seine Brüder en de paralellen met Egyptische sagen en verhalen. WoodbrookersCahier nummer 4 >>>


Het Woodbrookers Cahier is de voortzetting van Barchem Berichten, voor het eerst in mei 2009. In de afgelopen jaren zijn belangwekkende series gepubliceerd over de actualiteit van het personalistisch socialisme van Willem Banning, de invloed van sociaal-utopisten op de stedelijke architectuur en het werk van de protestantse theoloog en conferentie-ondernemer Johannes Müller. Het Cahier verschijnt twee keer per jaar.