HOME/ PROGRAMMA

De stilte is een dagelijks terugkerend onderdeel van een bijeenkomst of cursus van de vereniging. Daarvoor gaat – voor wie dat wil – de groep elke ochtend na het ontbijt en voor aanvang van het programma naar de kapel op de Kalenberg. Dit gebruik, voortkomend uit de quakertraditie, noemde prof. dr. Willem Banning – een van de pioniers van de vereniging – een gesprek met God. Andere Woodbrookers spreken over een gesprek met jezelf, of een ontmoeting in stilte met de ander.

De traditie van stilte is nauw verbonden met een ander kenmerk van de vereniging: de open en ondogmatische benadering. Wezenlijk is de ontmoeting en het gesprek met de ander vanuit een onbevooroordeelde houding. In de ruimte die dan ontstaat, kunnen nieuwe inzichten groeien die bijdragen aan persoonlijke verdieping, zingeving en maatschappelijke verantwoordelijkheid.