HOME/ PROGRAMMA

Als u zich wilt aansluiten bij de vereniging bent u van harte welkom als vriend.

  • U ontvangt de periodieke nieuwsuitgave van de Woodbrookers, de WoodbrookerBerichten.
  • U ontvangt een reductie van 10% bij deelname aan cursussen van de Woodbrookers en bij logies in het hotel buiten de cursussen om.
  • U betaalt een jaarcontributie van € 32,50.

Na een jaar kunt u lid met stemrecht worden. Dit gaat automatisch als er in het voorgaande jaar geen bezwaren over uw lidmaatschap zijn gemaakt door leden van de vereniging. U gaat dan € 65,- betalen. U ontvangt uitnodigingen voor de ledenvergaderingen en de jaarverslagen naast het bovengenoemde.

En als u geen lid wilt worden, of wilt blijven, maar u draagt het werk van de Woodbrookers wel een warm hart toe, dan kunt u voor € 25,- per jaar donateur worden. In dat geval wordt u net als de leden op de hoogte gehouden van het verenigingswerk via het bulletin, alleen krijgt u geen korting bij deelname. U kunt zich bij de administratie aanmelden, adm@woodbrookers.nl Het bankrekeningsnummer is NL57 INGB 0000 9300 00

Voor meer informatie over het lidmaatschap en het donateurschap van de Vereniging Woodbrookers Barchem kunt u terecht bij Marijke Sondorp.
T 0341-353717
E adm@woodbrookers.nl