HOME/ PROGRAMMA

In 1917 wordt er bij de Woodbrookers voor de eerste keer gewag gemaakt van “een redelijke hoeveelheid boeken”. Zo’n veertig jaar later is de boekenschat zó aangegroeid, dat er (1956) een aparte bibliotheek aan het huis wordt gebouwd. Een ruimte die nog steeds voldoet; niet alleen om
voortdurend nieuwe aanwinsten een plaats te geven, maar ook als werkruimte in gebruik voor conferenties of cursussen.

De belangrijkste rubrieken zijn: Filosofie, Theologie, Barchemgeschiedenis, Quakers, Mens en Maatschappij, Milieu, Kunst en Poëzie. De verzameling wordt ook genoemd in de Gids van de Theologische Bibliotheken in Nederland en Vlaanderen, waardoor een enkele keer vragen van theologische studenten komen voor een afstudeeropdracht.