HOME/ PROGRAMMA

Geannuleerd in verband met Corona.

22 maart 2020 - Lezing door eco-theoloog Jan Boersema

DE DUBBELZINNIGE RELATIE
TUSSEN CHRISTENDOM EN MILIEU

“Zorg voor de natuur moet ingebed worden in onze overtuiging. Hier ligt een taak voor de theologie, want dat is bij uitstek de voeder van een levensbeschouwing. De bijbel is geen milieuhandboek, maar wel groener dan wij lange tijd hebben gedacht", aldus prof. dr. Jan J. Boersema. Ons gedrag moet, oog in oog met de onrustbarende aantasting van het milieu, veranderen. Zo’n wijziging is kansrijker als we duurzaamheid niet alleen als een morele kwestie, maar ook als een levensbeschouwelijk vraagstuk zien. Boersema is enthousiast over de encycliek ‘Laudato Si’ van Paus Franciscus. De paus levert een belangrijke bijdrage aan de klimaatdiscussie vanuit de christelijke traditie. Dat vraagt om meer en daarover gaat het in deze lezing.

Boersema is als hoogleraar verbonden aan het Centrum voor Milieuwetenschappen (CML) van de Universiteit Leiden. In zijn werk pleit hij voor een religieuze en levensbeschouwelijke heroriëntatie in onze westerse samenleving. Publicaties op het gebied van milieukunde en theologie bezorgden hem de bijnamen 'eco-theoloog' en 'milieuwetenschapper met een theologische tic'. Boersema deed jarenlang onderzoek naar de ondergang van de oorspronkelijke cultuur op Paaseiland en ook naar het oprollen van de ongerepte natuur in de 19e eeuw in de Verenigde Staten. In zijn woonplaats Leiden is hij actief lid van de Protestantse Gemeente (Hooglandse kerk), waar hij ook weleens preekt.

Programma zondag 22 maart 2020

14.00 uur Inloop met koffie en thee
14.30 uur Aanvang lezing
15.45 uur Interactie met inleider
16.15 uur Nagesprek en afsluiting met een drankje

Toegang inclusief koffie en thee bij entree en een drankje
na afloop ad € 12,50 p.p.

U kunt zich bij voorkeur ONLINE aanmelden via www.woodbrookebarchem.nl/lezing-jan-boersema Contact: Cees Otto 06-53969455